الفبا درزبان ایتالیایی

الفبا درزبان ایتالیایی

الفبا درزبان ایتالیایی

زبان فارسی از شاخه زبان های هند و اروپایی است و به همین دلیل در بعضی موارد مشترکاتی بین آن و زبان ایتالیایی وجود دارد.

زبان ایتالیایی جزو زبان های رومی باستان(لاتین)شناخته می شود و به خانواده بزرگ زبان های هند و اروپایی تعلق دارند.

در ادامه با الفبای زبان ایتالیایی به طور کامل آشنا می شوید.

الفبا درزبان ایتالیایی

A:آ         father

B:بی    building

C:چی    cheeta

D:دی       dog

E:اِ       elephant

F:اِفِ       first

G:جی    jeep

H:آکّا    نشان آوانما

I:ای       see

L:اِلِ      long

M:اِمِ     may

N:اِنِ    never

O:آ       low

P:پی    pop

Q:کو   question

R:اِرِّ     Rolled

S:اِسِّ   sing

T:تی   tornado

U:او      cool

V:وویاوی van

Z:زِتا      /dz/

توجه:حرف J، K، W، X و Y در الفبای رسمی ایتالیایی وجود ندارد اما کلمات خارجی که در زبان ایتالیایی استفاده می شوند ظاهر خواهند شد.

تلفظ حروف بی صدای الفبا درزبان ایتالیایی

G:اگر حرف G در کنار حروف صدادار حروف صدادار A، O و U قرار بگیرد، g تلفظ می‌شود. اگر در کنار E و I قرار بگیرد، j تلفظ می‌شود.

Q:حرف Q صدای /k/ می دهد.مگر اینکه آن کلمه از زبان دیگری وام گرفته شده باشد. معمولا بعد از Q حرف U می آید. مانند questo، quasi

H:حرف H صدایی ندارد. این حرف یا می تواند در اول حرف ظاهر شود و صدایی نداشته باشد و یا باعث شدت تلفظ دو حرف C و G شود.

Z: حرف Z به دو صورت تلفظ می شود:

۱.به صورت /dz/ مانند zaino

۲.به صورت /ts/ مانندcanzone

تلفظ حروف صدادار الفبای ایتالیایی

اگر حرف صدادار قبل از دو حرف بی‌صدا قرار بگیرد، به شکل بلند تلفظ می‌شود.

اگر حرف صدادار پیش از یک حرف بی‌صدا قرار بگیرد، به شکل کوتاه تلفظ می‌شود.

آموزش زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان آفر

استادان آموزشگاه زبان آفر به شما در یادگیری این زبان اروپایی کمک می کنند.

زبان ایتالیایی از جمله زبان های خوش آوای اروپایی محسوب می شود.

یادگیری این زبان مستلزم برگزاری کلاس های باکیفبت به همراه استادان مجرب می باشد.

برای اطلاع از روند کلاس های زبان ایتالیایی با ما در تماس باشید.