حروف ترکیبی درایتالیایی

حروف ترکیبی درایتالیایی

حروف ترکیبی درایتالیایی

زبان ایتالیایی زبانی، پر از استثنا و ترکیب خاص حروف بی صدا است.

بهتر است آنها را از همان ابتدا یاد گرفت تا درخواندن به مشکل بر نخورید.

حروف ترکیبی درایتالیایی

۱. حرف s بیشتر مواقع صدای س میدهد اما اگر بین دو حرف صدادار بیاید صدای ز میدهد. مثال: Cassa, casa

۲.اگر حرف s قبل از b,d,g,m,r,v بیاید گاهی صدای س و گاهی صدای ز می دهد و این تفاوت را فقط باید با خود کلمه یاد گرفت و فرمول و قانون خاصی ندارد. مثال: Sbaglio, sdegno.

۳.وقتی s قبل از ci,ce بیاید صدای شی و ش میدهد. مثال: Pesce, scimmia

۴.حرف G هم قبل از i,e صدای ج و در بقیه مکان ها صدای گ می دهد. مثال:mago

۵.زمانی که g با h بیاید همیشه گ تلفظ میشود. مثال:Ghiaccio

۶.ترکیب حروف g+li:gli صدای لی میدهد مثال: Bottiglia, aglio, figlia

۷.وقتی s قبل از ca,co,cu بیاید صدای اسکا، اسکو می دهد. مثال:Scuola, scaffale

۸.ترکیب حروف g+n:gn صدای نی می دهد. مثال:pugno

۹.اc قبل از i,e بیاید صدای چ و جاهای دیگر صدای ک میدهد. مثال: calore

۱۰ c قبل از io,ia بیاید صدای چا و چو میدهد و آنرا هرگز چیا و چیو نمیخوانیم. مثال:faccia

۱۱.c همراه h بیاید همیشه صدای ک می دهد. مثال:Chi, che

CE چه می خوانیم:

Cena چنا به معنی شام.

Dolce دولچه به معنی شیرینی.

CIO چو می خوانیم:

Faccio فچّو به معنی انجام دادن کاری.

SCE ش می خوانیم:

Scenze  شنتسِ  علوم.

SCIA شا می خوانیم:

Sciarpa شارپا به معنی  شال.

GIO جُ می خوانیم:

Giovedì جُوِدی به معنی روز پنجشنبه.

GI جی می خوانیم:

Giraffa جیرافّا به معنی زرافه.

CIA چا می خوانیم:

Bacciare باچّاره به معنی بوسیدن

آموزش زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان آفر

استادان آموزشگاه زبان آفر به شما در یادگیری این زبان اروپایی کمک می کنند.

یادگیری این زبان مستلزم برگزاری کلاس های باکیفبت به همراه استادان مجرب می باشد.

زبان ایتالیایی از جمله زبان های خوش آوای اروپایی محسوب می شود که یادگیری آن خالی از لطف نیست.

برای اطلاع از روند کلاس های زبان ایتالیایی با ما در تماس باشید.