ساعت به فرانسوی

ساعت به فرانسوی

ساعت به فرانسوی

اگر به هر دلیلی قصد مهاجرت به کشور فرانسه را دارید برای کار های ساده ای مثل تنظیم قرار ملاقات نیاز به یادگیری قوانین ساعت دارید.

یادگیری ساعت از جمله قواعد پایه زبان های مختلف از جمله فرانسوی محسوب می شود.

در این مقاله با ساعت در زبان فرانسوی آشنا می شوید.

ساعت به فرانسوی

۵h10ساعت پنج و ده استIl est cinq heures dix6h50

ساعت ده تا هفت است

ساعت شش و پنجاه است

Il est sept heures moins dix

Il est six heures cinquante

۷h00ساعت هفت صبح استIl est sept heures du matin3h00

ساعت سه بعد از ظهر است

ساعت سه است

Il est trois heures de l’après-midi

Il est quinze heures

۱۲h00ظهر استIl est midi0h00نیمه شب استIl est minuit

۴h15

ساعت چهار و ربع است

ساعت چهار پانزده است

Il est quatre heures et quart

Il est quatre heures quinze

۴h45

ساعت یک ربع به پنج است

ساعت چهار و چهل و پنج است

Il est cinq heures moins le quart

Il est quatre heures quarante-cinq

دوره های زمانی

یک لحظه une seconde
یک دقیقه une minute
یک ساعت une heure
یک روز un jour, une journée
یک هفته une semaine
یک ماه un mois
یک سال un an, une année
یک دهه une décennie
یک قرن un siècle
یک هزاره un millénaire

حروف اضافه در فرانسوی

از depuis
در حین pendant
در (برای گفتن زمان مشخص) à
در (برای بیان مدت زمانی که کاری انجام می شود و همچنین برای بیان سال و ماه نیز استفاده می شود) en,
برای pour
در یا تا ( برای اتفاقاتی که در مدت زمانی در آینده اتفاق می افتند.) dans

آموزش زبان فرانسوی در آموزشگاه زبان آفر

همانطور که متوجه شدید یادگیری ساعت ها  مقوله ی ساده و پیش پا افتاده ای محسوب نمی شود و قوانین زیادی دارد.

اگر شما هم جز افراد علاقه مند به یادگیری زبان فرانسوی هستید می توانید با شرکت در کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه زبان آفر با این زبان شیرین وجذاب اروپایی بیشتر آشنا شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس های فرانسوی آموزشگاه زبان آفر با ما در ارتباط باشید.