ساعت هابه آلمانی

ساعت هابه آلمانی

ساعت هابه آلمانی

زمان و ساعت  از مهم ترین مباحثی است که ممکن است هریک از ما برای برنامه ریزی و اطلاع از زمان دقیق یک دیدار ساده، برگزاری رویدادها و …به آن احتیاج داشته باشیم.

در این مقاله قصد داریم با زمان و ساعت در آلمانی آشنا شویم.

ساعت هابه آلمانی

ساعت ۱:۰۰ است.

Es ist ein Uhr. ساعت ۱۳:۰۰ است. Es ist dreizehn Uhr.
ساعت ۲:۰۰ است. Es ist zwei Uhr. ساعت ۱۴:۰۰ است. Es ist vierzehn Uhr.
ساعت ۳:۰۰ است. Es ist drei Uhr. ساعت ۱۵:۰۰ است. Es ist fünfzehn Uhr.
ساعت ۴:۰۰ است. Es ist vier Uhr. ساعت ۱۶:۰۰ است. Es ist sechzehn Uhr.
ساعت ۸:۰۰ است. Es ist acht Uhr. ساعت ۲۰:۰۰ است. Es ist zwanzig Uhr.
ساعت ۹:۰۰ است. Es ist neun Uhr. ساعت ۲۱:۰۰ است. Es ist einundzwanzig Uhr.
ساعت ۱۰:۰۰ است. Es ist zehn Uhr. ساعت ۲۲:۰۰ است. Es ist zweiundzwanzig Uhr.
ساعت ۱۱:۰۰ است. Es ist elf Uhr. ساعت ۲۳:۰۰ است. Es ist dreiundzwanzig Uhr.
ساعت ۱۲:۰۰ است.یا

نیم روز است.

Es ist zwölf Uhr. Es ist Mittag. ساعت ۲۴:۰۰ است.یا

نیمه شب است.

Es ist vierundzwanzig Uhr.Es ist Mitternacht
ساعت ۵:۰۰ است. Es ist fünf Uhr. ساعت ۱۷:۰۰ است.
Es ist siebzehn Uhr.
ساعت ۶:۰۰ است. Es ist sechs Uhr. ساعت ۱۸:۰۰ است. Es ist achtzehn Uhr.
ساعت ۷:۰۰ است. Es ist sieben Uhr. ساعت ۱۹:۰۰ است.
Es ist neunzehn Uhr.

نکات کلیدی

چند کلمه ضروری که باید بلد باشید:

:die/eine Minute

یک دقیقه

die/eine Stunde :

یک ساعت

die/eine Sekunde :

یک ثانیه

برای پرسیدن ساعت:

ساعت چند است؟:

Wie spät ist es

Wie viel Uhr ist es

آموزش زبان آلمانی در آموزشگاه زبان آفر

آموزشگاه زبان آفر با برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی شما را برای آزمون های گوته و osd آماده می کند.

افرادی که شرایط حضور در کلاس های حضوری را ندارند می تواننددر کلاس های آنلاین زبان آلمانی شرکت کرده و در مدت زمان کوتاه به نتیجه دلخواه دست یابند.

یکی از مهم ترین دلایل یادگیری زبان آلمانی آمادگی افراد برای آزمون های گوته و یا osd و در نتیجه مهاجرت به کشور آلمان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.