شخصیت هادر آلمانی

شخصیت هادر آلمانی

شخصیت هادر آلمانی

زبان آلمانی یک زبان طبیعی از خانواده زبانی زبان‌های هندواروپایی از شاخهٔ زبان‌های ژرمنی غربی است که بیشتر در اروپای مرکزی گفتگو می‌شود. آلمانی در آلمان، اتریش، سوئیس، تیرول جنوبی، جامعهٔ آلمانی‌زبان بلژیک و لیختن‌اشتاین پرگویشورترین زبان و رسمی است.

آلمانی با داشتن تقریباً ۱۰۰ میلیون گویشور بومی در سراسر جهان، یکی از زبان‌های بزرگ جهان و پرگویشورترین زبان مادری در اتحادیه اروپا است.

شخصیت هادر آلمانی

gerecht

/ɡəˈʀɛçt /

عادل
laune

/ˈlaʊ̯nə /

حال
sparsam

/ˈʃpaːʁzaːm /

صرفه جو
charakter

/kaˈraktər /

شخصیت
ernst

/ɛʁnst /

جدی
leichtsinnig

/ˈlaɪ̯çtˌzɪnɪç /

بی احتیاط
eingebildet

/ˈaɪ̯nɡəˌbɪldət /

متکبر
neugierig

/ˈnɔʏ̯ˌgiːʁɪç /

کنجکاو
fleißig

/ˈflaɪ̯sɪç /

سخت‌کوش
streng

/ʃtʀɛŋ /

سخت گیر
mut

/muːt /

جرئت
ehrlich

/ˈeːɐ̯lɪç /

صادق
sorgfalt

/ˈzɔʁkfalt /

دقت
geduld

/ɡəˈdʊlt /

صبر
nervös

/nɛʁˈvøːs /

عصبی
nett

/nɛt /

مهربان
fair

/fɛːɐ̯ /

منصف
sorgfältig

/ˈzɔʁkfɛltɪç /

دقیق
neugier

/ˈnɔɪ̯ˌɡiːɐ̯ /

کنجکاوی
ordentlich

/ˈɔʁdəntlɪç /

مرتب
stolz

/ʃtɔlt͡s /

سرافراز
geduldig

/ɡəˈdʊldɪç /

صبور
faul

/faʊ̯l /

تنبل
schüchtern

/ˈʃʏçtɐn /

خجالتی
verlegen

/fɛɐ̯ˈleːɡn̩ /

شرمنده
zuverlässig

/ˈt͡suːfɛɐ̯ˌlɛsɪç /

قابل اعتماد
eigenschaft

/ˈaɪ̯ɡn̩ʃaft /

خصوصیت
selbständig

/ˈzɛlpʃtɛndɪç /

مستقل
großzügig

/ˈɡʀoːsˌʦyːɡɪç /

سخاوتمند
anständig

/ˈanˌʃtɛndɪç /

محترم
humorvoll

/huˈmoːɐ̯ˌfɔl /

شوخ
gerecht

/ɡəˈʀɛçt /

عادل
laune

/ˈlaʊ̯nə /

حال
bescheiden

/bəˈʃaɪ̯dən /

فروتن

آموزش زبان آلمانی در آموزشگاه زبان آفر

یکی از مهم ترین دلایل مهاجرت به کشور آلمان و اتریش تحصیل در دانشگاه های این کشور است.

علاوه بر آن سالانه افراد زیادی برای کار و زندگی آن را به عنوان کشور مقصد خود انتخاب می کنند.

اگر شماهم به هر دلیلی قصد سفر به این کشور ها را دارید باید در آزمون های گوته و osd و.. شرکت کنید.

استادا مجرب ما در آموزشگاه زبان آفر به شما کمک می کنند تا برای آزمون مورد نظر خود آماده شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.