صفات در فرانسوی

صفات در فرانسوی

صفات در فرانسوی

از ویژگی‌های زبان فرانسه می‌توان به مواردی از جنسیت مدار بودن، حروف الفبا با تلفظ‌های خاص و… اشاره نمود.

اکثر صفات در زبان فرانسه بعد از اسم می‌آیند و از نظر جنسیت و شمار با اسم مربوط به خود تطبیق پیدا می‌کنند.

ما می خواهیم در این مقاله به جایگاه صفات در عبارات و جملات بپردازیم .

صفات در فرانسوی

 

aimable

/ɛmabl /

دوست داشتنی

 

sec

/sɛk /

خشک

 

cher

/ʃɛʀ /

عزیز

 

propre

/pʀɔpʀ /

تمیز

 

de valeur

/də valœʀ /

ارزشمند

 

en bonne santé

/ɑ̃ bɔn sɑ̃te /

سالم

 

original

/ɔʁiʒinˈal /

مبتکر

 

amical

/amikal /

صمیمی

 

malade

/malad /

مریض

 

chaud

/ʃo /

گرم

 

froid

/fʀwa /

سرد

 

chaleureux

/ʃalœʀø /

صمیمی

 

stupide

/stypid /

احمق

 

léger

/leʒe /

سبُک

 

désagréable

/dezagʀeabl /

بداخلاق

 

faible

/fɛbl /

ضعیف

 

triste

/tʀist /

ناراحت

 

spontané

/spɔ̃tane /

خودبخود

 

lourd

/luʀ /

سنگین

 

fatigué

/fatige /

خسته

 

fin

/fɛ̃ /

نازک

 

agressif

/agʀesif /

پرخاشگر

 

vide

/vid /

خالی

 

vilain

/vilɛ̃ /

بدجنس

 

ancien

/ɑ̃sjɛ̃ /

قدیمی

 

content

/kɔ̃tɑ̃ /

خوشحال

 

doux

/du /

نرم

 

jeune

/ʒœn /

جوان

 

mince

/mɛ̃s /

نازک

 

foncé

/fɔ̃se /

تیره

 

bruyant

/bʀɥijɑ̃ /

پرهیاهو

 

odieux

/ɔdjˈø /

نفرت‌انگیز

 

violent

/vjɔlɑ̃ /

خشن

 

plein

/plɛ̃ /

سرشار

 

profond

/pʀɔfɔ̃ /

عمیق

 

gros

/gʀo /

چاق

 

proche

/pʀɔʃ /

نزدیک

 

exécrable

/ɛgzekʀabl /

وحشتناک

 

idiot

/idjo /

ابله

 

marrant

/maʀɑ̃ /

بامزه

 

crédule

/kʀedyl /

ساده لوح

 

mauvais

/mɔvɛ /

بی‌کیفیت

 

instinctif

/ɛ̃stɛ̃ktif /

غریزی

 

méchant

/meʃɑ̃ /

بدجنس

 

naïf

/naif /

ساده

 

mesquin

/mɛskɛ̃ /

پست فطرت

 

bienveillant

/bjɛ̃vɛjɑ̃ /

خیرخواه

 

court

/kuʀ /

کوتاه

 

haut

/o /

بلند

 

discipliné

/disipline /

منضبط

 

sympa

/sɛ̃pa /

دوست‌داشتنی

 

tordu

/tɔʀdy /

خمیده

 

grand

/gʀɑ̃ /

بالغ

 

paresseux

/paʀesø /

تنبل

 

têtu

/tety /

کله شق

 

facile

/fasil /

آسان

 

heureux

/øʀø /

خوشبخت

 

droit

/dʀwa /

صاف (مقابل کج)

 

précieux

/pʀesjø /

گرانبها

 

méthodique

/metɔdik /

منظم

 

bon marché

/bɔ̃ maʀʃe /

ارزان

 

malheureux

/maløʀø /

بدبخت

 

difficile

/difisil /

دشوار

 

entêté

/ɑ̃tete /

لجوج

 

clair

/klɛʀ /

روشن

 

petit

/p(ə)ti /

کوچک

 

rugueux

/ʀygø /

زبر

 

sincère

/sɛ̃sɛʀ /

بی ریا

 

calme

/kalm /

خلوت

 

éloigné

/elwaɲe /

دور

 

obstiné

/ɔpstine /

لجوج

 

antipathique

/ɑ̃tipatik /

ناخوشایند

 

agréable

/agʀeabl /

دلنشین

 

beau

/bo /

زیبا

 

large

/laʀʒ /

پهن

 

énergique

/e.nɛʁ.ʒik /

پر انرژی

 

drôle

/dʀol /

عجیب و غریب

 

long

/lɔ̃ /

دراز

 

laid

/lɛ /

زشت

 

fort

/fɔʀ /

غلیظ

 

nouveau

/nuvo /

جدید

 

bas

/bɑ /

کوتاه

 

charmant

/ʃaʀmɑ̃ /

جذاب

 

amusant

/amyzɑ̃ /

سرگرم‌کننده

 

 

étroit

/etʀwa /

تنگ

 

sombre

/sɔ̃bʀ /

تاریک

 

ennuyeux

/ɑ̃nɥijø /

خسته کننده

 

vieux

/vjø /

پیر

 

détestable

/detɛstabl /

نفرت انگیز

 

adorable

/adɔʀabl /

جذاب

 

 

آموزش زبان فرانسوی در آموزشگاه زبان آفر

زبان فرانسه یک زبان بین المللی است که هم در اتحادیه اروپا و هم در سازمان ملل متحد به عنوان یکی از زبان‌های اصلی به کار می‌رود .این زبان به عنوان زبان دوم جوامع مختلف و زیادی شناخته شده است پس میتوانیم نتیجه بگیریم ک یادگیری این زبان به عنوان زبان دوم می تواند در تحصیل ، مهاجرت ، شغل و ….. به شما کمک بزرگی بکند و باعث پیشرفت شما باشد .

اگر میخواهید این زبان پر کاربرد را دنبال کنید می توانید با شرکت در کلاس های خصوصی و گروهی موسسه زبان افر به این زبان مسلط شوید .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.