گرامر past perfect در انگلیسی

گرامر past perfect در انگلیسی

گرامر past perfect در انگلیسی

آموزش گرامر past perfect در انگلیسی

گرامر Past Perfect برای نشان دادن اتفاقی که قبل از یک زمان مشخص در گذشته رخ داده استفاده می‌شود. این زمان از فعل “had” به عنوان فعل کمکی و شکل سوم فعل اصلی استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، شکل زمان گذشته گذشته است. مثال: “She had finished her homework before she went to bed.” در اینجا، “had finished” نشان می‌دهد که اتمام کار قبل از رفتن به خواب اتفاق افتاده بود.

 

می‌توانید Past Perfect را برای نشان دادن ترتیب دو اتفاق در گذشته استفاده کنید، به عنوان مثال: “He had already eaten breakfast when I woke up.” در اینجا، اتفاق خوردن صبحانه از پیش از اتفاق بیدار شدن اتفاق افتاده بود. همچنین می‌توانید از Past Perfect برای بیان یک عمل که در گذشته قبل از زمان دیگری اتفاق افتاده استفاده کنید، به عنوان مثال: “By the time we arrived, they had already left.” در اینجا، عمل ترک کردن قبل از رسیدن ما اتفاق افتاده بود.

کاربرد

گرامر Past Perfect برای چندین موقعیت مفید است:

 1. نشان دادن ترتیب زمانی در گذشته: وقتی می‌خواهید بگویید کدام اتفاق قبل از دیگری رخ داده است، از Past Perfect استفاده می‌کنید. به عنوان مثال: “By the time she arrived, we had already finished dinner.”
 2. بیان عملی که قبل از زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده: وقتی می‌خواهید بگویید که یک عمل قبل از زمان مشخصی در گذشته انجام شده است، از Past Perfect استفاده می‌کنید. به عنوان مثال: “She had never seen such a beautiful sunset before.”
 3. توضیح دادن یک اتفاق گذشته که در زمان مشخصی قرار دارد: وقتی می‌خواهید اتفاقی در گذشته را در زمان گذشته دیگری بیان کنید، از Past Perfect استفاده می‌کنید. به عنوان مثال: “When I saw her, she had already bought the tickets.”
 4. بیان عملی که تا یک زمان مشخص در گذشته ادامه داشته است: اگر می‌خواهید بگویید که یک عمل تا یک زمان مشخص در گذشته ادامه داشته است، از Past Perfect استفاده می‌کنید. به عنوان مثال: “He had worked at the company for ten years before he retired.”

حالت مثبت

حالت مثبت گرامر Past Perfect به صورت زیر است:

Subject + had + past participle of the main verb.

مثال:

 • She had finished her homework before she went to bed.
 • They had already left when we arrived.

در این حالت، فعل “had” به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود و شکل سوم فعل اصلی به عنوان past participle استفاده می‌شود.

 

حالت منفی(گرامر past perfect در انگلیسی)

 

حالت منفی گرامر Past Perfect به صورت زیر است:

Subject + had not (hadn’t) + past participle of the main verb.

مثال:

 • She hadn’t finished her homework before she went to bed.
 • They hadn’t already left when we arrived.

در این حالت، فعل “had” به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود و با حذف “not” تشکیل می‌شود که به صورت کوتاه شده “hadn’t” می‌شود. سپس شکل سوم فعل اصلی به عنوان past participle استفاده می‌شود.

گرامر past perfect در انگلیسی

گرامر past perfect در انگلیسی

حالت سوالی

حالت سوالی گرامر Past Perfect به صورت زیر است:

Had + subject + past participle of the main verb + …?

مثال:

 • Had she finished her homework before she went to bed?
 • Had they already left when we arrived?

در این حالت، فعل “had” به عنوان فعل کمکی در ابتدای جمله قرار می‌گیرد. سپس فاعل و سپس شکل سوم فعل اصلی به عنوان past participle آمده و جمله با علامت سوالی به پایان می‌رسد.

آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه آفر-رشت

موسسه زبان آفر یک انتخاب خوب برای یادگیری زبان انگلیسی است به دلایل زیر:

 1. کیفیت آموزش: موسسه ما از اساتید مجرب و دارای تجربه استفاده می‌کند که به زبان آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های زبانی خود را بهبود بخشند.
 2. ساختار درسی: موسسه آفر دارای برنامه‌های آموزشی ساختاری و منطقی هستند که به ترتیب درست یادگیری مهارت‌های گویش، شنیدار، خواندن و نوشتن را فراهم می‌کند.
 3. منابع آموزشی: موسسه زبان آفر از منابع آموزشی کیفی استفاده می‌کند که به زبان آموزان کمک می‌کند تا با محتوای به‌روز و متنوعی آشنا شوند.
 4. فرصت‌های تمرین: این موسسه فرصت‌های زیادی برای تمرین و تقویت مهارت‌های زبانی ارائه می‌دهد، از جمله جلسات گروهی، فعالیت‌های عملی، و تمرینات مکالمه.
 5. انگیزه و پشتیبانی: موسسه آفر انگیزه و پشتیبانی لازم برای زبان آموزان را فراهم می‌کند تا به اهداف زبانی خود برسند، از جمله امکان مشاوره شخصی و انگیزشی.

با ما در ارتباط باشید تا از شرایط برگزاری کلاس ها مطلع شوید.