گرامر so و such در انگلیسی

گرامر so و such در انگلیسی

گرامر so و such در انگلیسی

آموزش گرامر so و such در انگلیسی

گرامر so و such در انگلیسی

از این دو کلمه برای نشان دادن مقدار یا شدت یک وضعیت یا وصف استفاده می‌شود. اما از “so” و “such” به شکل‌ها و مکان‌های مختلفی استفاده می‌شود.

 1. So:
  • استفاده اصلی “so” به عنوان قید است. معمولاً برای نشان دادن میزان یا درجه انجام یک عمل استفاده می‌شود. برای مثال: “He runs so fast.”
  • همچنین می‌تواند به عنوان عبارت تکمیلی نیز به کار برود. به عنوان مثال: “He is so tired that he can’t keep his eyes open.” در اینجا “so” قبل از “tired” می‌آید و برای تاکید بر میزان خستگی او استفاده شده است.
 2. Such:
  • به عنوان قید مشابه “so” عمل می‌کند، اما از آن برای تاکید بیشتر بر یک وصف یا موقعیت استفاده می‌شود. برای مثال: “She is such a talented singer.” در اینجا “such” قبل از “talented” می‌آید و تاکید بر استعداد او را افزایش می‌دهد.
  • “such” می‌تواند با اسم یا یک عبارت اسمی بیاید. به عنوان مثال: “It was such a beautiful day.” در اینجا “such” قبل از “a beautiful day” می‌آید و توانایی بیان زیبایی روز را تقویت می‌کند.

مهمترین نکته این است که باید توجه داشته باشید که “so” و “such” هر دو برای تاکید بر مقدار یا شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما از لحاظ ساختاری با کلمات مختلفی ترکیب می‌شوند.

گرامر so و such در انگلیسی

به برخی از کاربردهای خاصتر هر کدام از این دو کلمه می‌پردازم:

 1. So:
  • استفاده از “so” برای پاسخ دادن به سوالات با “how” در مورد شدت یک وضعیت یا وصف: مثال: “How fast does he run?” – “He runs so fast.”
  • استفاده از “so” به معنی “بنابراین” در جملات علت و معلولی: مثال: “She was feeling unwell, so she went to bed early.”
  • استفاده از “so” در محاورات به معنی “مطمئناً” یا “بدون شک”: مثال: “I’m so glad you could make it.”
 2. Such:
  • استفاده از “such” در جملات مقایسه‌ای برای نشان دادن تفاوتهای بیشتر: مثال: “She’s such a better dancer than her sister.”
  • استفاده از “such” به معنی “چنین” یا “اینقدر” در جملات توصیفی: مثال: “It was such a noisy party.”
  • استفاده از “such” در جملات مثبت یا منفی با “a/an” یا “the”: مثال: “She is such a kind person.” یا “They made such a mess in the kitchen.”

در کل، استفاده از “so” و “such” بستگی به ساختار جمله و معنای مورد نظر دارد. اما در هر دو صورت، این کلمات به کار می‌روند تا تاکید بیشتری بر شدت یا مقدار یک وضعیت یا وصف داشته باشیم.

گرامر so و such در انگلیسی

به چند نکته دیگر در مورد استفاده از “so” و “such” می‌پردازم:

 1. So:
  • ممکن است “so” به عنوان قید در جملات منفی نیز استفاده شود، به معنای “خیلی” یا “بسیار”: مثال: “He’s not so tall as I expected.”

  • در برخی موارد، “so” به عنوان کلمه اضافه با اسم‌ها استفاده می‌شود، به معنی “بنابراین از آن نتیجه می‌شود که”: مثال: “She was tired, so a nap seemed like a good idea.”
  • “so” همچنین می‌تواند به عنوان یک ترکیب فیلم کوتاه یا عنوان کوتاه برای “اختصاصی” استفاده شود، معمولاً در زبان محاوره‌ای: مثال: “So, what’s the plan for tonight?”
 2. Such:
  • استفاده از “such” برای تاکید بیشتر در جملات تعجب یا تعجب: مثال: “She’s such a talented artist! I had no idea.”
  • ممکن است “such” با اسم‌ها یا صفت‌ها بیاید و به جای “very” یا “really” بکار رود: مثال: “It’s such a beautiful day outside.”
  • می‌توان “such” را با “that” برای تاکید بیشتر همراه کرد: مثال: “She was such a good cook that everyone asked for her recipes.”

از آنجایی که “so” و “such” دو کلمه چندگانه و چندکاره هستند، این موارد تنها یک بخش از کاربردهای آنها هستند و ممکن است در مواقع دیگر نیز استفاده شوند، بسته به ساختار و معنای جمله.

کاربرد

گرامر so و such در انگلیسی

برای راحتی شما چند مورد را بیان می‌کنم:

 1. So:
  • استفاده از “so” برای نشان دادن شدت یا میزان یک صفت یا ویژگی: “He is so tall.”
  • استفاده از “so” به عنوان ترکیب فیلم کوتاه یا عنوان کوتاه برای “اختصاصی”: “So, what’s the plan?”
  • استفاده از “so” در جملات علت و معلولی: “I was hungry, so I ate.”
 2. Such:
  • استفاده از “such” برای تاکید بر مقدار یا شدت یک اسم یا ویژگی: “She has such beautiful eyes.”
  • استفاده از “such” برای تاکید بر یک ویژگی یا موقعیت: “It’s such a lovely day.”
  • استفاده از “such” در جملات تعجب یا تعجب: “He’s such a genius!”
گرامر so و such در انگلیسی

گرامر so و such در انگلیسی

دوره آمادگی آزمون pte در موسسه زبان آفر

گرامر so و such در انگلیسی

آمادگی برای آزمون PTE (Pearson Test of English) یک فرآیند مهم است که نیازمند تلاش و تمرین مداوم است. در  موسسه زبان آفر، برای آمادگی در آزمون PTE معمولاً برنامه‌های آموزشی خاصی وجود دارد که به زبان آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در این آزمون را کسب کنند.

 1. کلاس‌های درسی: موسسه زبان آفر عموماً کلاس‌های آمادگی برای آزمون PTE ارائه می‌دهد که توسط مدرسان مجرب و متخصص تدریس می‌شود. این کلاس‌ها به زبان آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن خود را بهبود بخشند و با ساختار آزمون PTE آشنا شوند.
 2. منابع آموزشی: موسسه آفر  دسترسی به منابع آموزشی متنوعی دارند که می‌توانند به زبان آموزان کمک کنند. این منابع ممکن است شامل کتاب‌های درسی، نرم‌افزارهای آموزشی، تست‌ها و موارد دیگر باشند که به زبان آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را تقویت کرده و با ساختار آزمون آشنا شوند.
 3. تمرینات عملی: یکی از عناصر مهم در آمادگی برای آزمون PTE، تمرینات عملی و مستمر است. زبان آموزان باید فرصت زیادی برای تمرین با تست‌های آزمون واقعی داشته باشند تا با شرایط و ساختار آزمون آشنا شوند و توانایی‌های خود را بهبود بخشند.
 4. بازخورد مدرسان: در موسسه زبان آفر، مدرسان  به زبان آموزان بازخورد می‌دهند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و بهبود بخشند. این بازخورد می‌تواند در جلسات کلاسی یا به صورت فردی ارائه شود.

به طور کلی، آمادگی برای آزمون PTE نیازمند تلاش و تمرین مداوم است و زبان آموزان باید برنامه‌ریزی مناسبی را برای آموزش خود انجام دهند تا به موفقیت در این آزمون دست یابند.

اگر شما هم قصد شرکت در کلاس های آمادگی آزمون موسسه آفر را دارید با ما در تماس باشید.